Взрослые котята

 
 

 

Кот Аман от Жоржетты

Кошка Аманта от Жоржетты

Кот Макс от Фионы

Кошка Деми от Фионы

Кошка Пушка от Мышки

           
 

Кот Тимур от Фионы

Кошка Фиона от Фионы

Кот Эрнест от Марго

Кот Барсик от Фионы

Кот Ерофей от Фионы

 

           
 

Кот Михей от Анфисы

Кошка Маргоша от Анфисы